Úvodní stránka » Novinky » Karviná si své parky hýčká – investovala už stovky miliónů

Především díky evropským dotacím nebo v minulosti penězům státu (při velké rekonstrukci zámeckého areálu) Karviná zvelebila hned několik svých parků a lesoparků tak, aby si je užívala především veřejnost. V posledních dvou letech se výrazně investovalo například do Rájecké remízy, lesoparku Dubina nebo Univerzitního parku v centru. Dvě stě let starý unikátní park u zámku Fryštát se ovšem proměnil asi nejvíce.

Z menších parků prošel nejvýraznější proměnou v roce 2012 bývalý park Julia Fučíka (dnes Univerzitní park) vedle sídla městské policie. V parku proběhla probírka zeleně s výsadbou zeleně nové. A co návštěvníci oceňují především: Byla vytvořena nová technická infrastruktura, postaveny chodníky, přibylo dětské hřiště. Lavičky, relaxační zóny, nové osvětlení parku je také samozřejmost. Prostě oáza klidu v centru, kam už lidé rádi a často chodí.

Další finanční prostředky šly a stále jdou do regenerace lesoparku Dubina. Provedeny zde byly terénní úpravy, přibyla nová zeleň a hlavně volnočasové aktivity. V roce 2013 město v Dubině vybudovalo devítijamkové discgolfové hřiště, které láká na netradiční sportování s létajícím talířem. O rok později v místě starého dětského hřiště vzniklo hřiště nové, na kterém mají děti k dispozici nové hrací prvky. Dočkali se také milovníci posilování, kteří za peníze Nadace OKD a s pomocí města v parku postavili venkovní workout posilovnu. Tam letos hned vedle té stávající vyroste další.

V roce 2013 ještě proběhla regenerace Rájecké remízy, kde se také jednalo o výsadku nové zeleně a rozšíření lesoparku pro veřejnost.

Ve velkém se investovalo samozřejmě i do klenotu města: do zámeckého Parku Boženy Němcové, kde mezi nejaktuálněji dokončené rekonstrukce patří areál letního kina. To patří k největším digitálním letním kinům v České republice a rekonstrukce se dočkalo v roce 2014. Areál z 60. let totiž již technicky nevyhovoval. Stejně tak areál Loděnice, kterou město zbouralo a v roce 2010 vystavělo loděnici novou, a to za přispění peněz EU. Nyní areál nabízí kvalitní zázemí pro odpočinek i zábavu, pořádají se zde i různé koncerty a festivaly. Park se dočkal kompletní obnovy mobiliáře - laviček, osvětlení, vyspraveny jsou chodníky. Město tam vybudovalo in-line trasu pro bruslaře a právě dokončuje napojení na cyklotrasu podél Olše. Zámecký park stál město, stát i EU doslova stamilióny, ale je krajinářským unikátem nejen evropského formátu a město se kromě péče o historické dědictví snaží park maximálně (ale šetrně k přírodě) zpřístupňovat veřejnosti. „Protože té je především určen, musí se tam cítit dobře a já sám tam rád s rodinou chodím na dlouhé procházky,“ pochvaluje si primátor města Tomáš Hanzel.

Ve všech parcích jsou od loňského roku umístěny stojany se sáčky na psí exkrementy, o které měli pejskaři velký zájem a již nyní město kvituje, že došlo ke zlepšení čistoty v parcích.

Miniaplikace

Počet návštěv:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná +420 596 387 111 FAX +420 596 387 264