Úvodní stránka » Novinky » Na náměstí jsou opět zdravé stromy

Šest nových akátů vysadila v dubnu odborná firma na Masarykově náměstí v Karviné - Fryštátě, postupně se nové stromy vysazují také v dalších třech lokalitách kolem centra. Část předchozí výsadby z náměstí musela být kvůli bezpečnosti odstraněna – stromy nebyly zdravé a mohly by ohrozit chodce. Město bylo ale nuceno nechat pokácet i další zničené stromy v zámeckém parku, v parku Bedřicha Smetany nebo u dopravního hřiště. Jakékoli kácení je vždy předem projednáno a schváleno na základě vydaných rozhodnutí  - v případě památkové zóny města mj. rozhodují zaměstnanci Národního památkového ústavu, ale také orgány působící v oblasti ochrany přírody a krajiny. Kácení dřevin se rovněž provádí na základě žádosti občanů daných lokalit (lidé se cítí ohroženi , stromy jsou nezdravé, poničené,  překážejí ve výhledu nebo jsou to alergeny), ale VŽDY je nutné povolení - rozhodnutí, které vydává odbor stavební a životního prostředí magistrátu. Zdravé stromy není dovoleno kácet prakticky vůbec, výjimkami jsou například inženýrské sítě (vedení vodovodu, plynovodu, elektřiny apod.) .

Miniaplikace

Počet návštěv:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná +420 596 387 111 FAX +420 596 387 264