Úvodní stránka » Novinky » První aktualizace Mapy přání

Odbor majetkový zahájil před jarní výsadbou postupné posuzování doručených přání. Blíží se tak doba, kdy objevíte v Mapě přání zelená kolečka symbolizující zasazené stromy a keře. Při posuzování vhodnosti navržených lokalit však byla určena místa, kde dřeviny zasadit nelze. V těchto případech se převážně jedná o území hustě zasíťované inženýrskými sítěmi. Tyto lokality jsou označeny šedým kolečkem s příslušným zdůvodněním v poznámce.

Miniaplikace

Počet návštěv:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná +420 596 387 111 FAX +420 596 387 264