Úvodní stránka » Novinky » Bývalý park Solca patřil k dominantám původní Karvinné

Karviná měla původně tři zámecké parky, z nichž dodnes se dochoval pouze jeden – park Boženy Němcové, o kterém jsme psali v předchozím článku. Za připomenutí ovšem rozhodně stojí zámecký park Solca, který vznikl v roce 1883 v původní Karvinné (mezi doly Darkov a Gabriela v dnešní městské části Doly).

Park Solca patřil k největším a zároveň nejmladším zámeckým parkům. V přírodně krajinářském stylu o rozloze 80 ha byl založen v blízkosti stejnojmenného zámku, který byl postaven v roce 1873, a to na přání hraběte Jindřicha Larische Mönnicha. Šlo o dvoupatrovou honosnou budovu v novorenesančním slohu.

O park se starali vyškolení zahradníci, sadaři a početný pomocný personál. Nacházelo se v něm více než 93 druhů vzácných stromů, keřů a okrasných rostlin. Podle potřeby se park průběžně dosazoval novými odrůdami šlechetných rostlin, z nichž mnohé se pěstovaly v zámeckých sklenících.

Do parku se vstupovalo hlavní bránou. Celý park byl navíc oplocen dvoumetrovou zídkou s několika bočními branami. Z volného prostranství před zámkem se nabízel i pěkný výhled na louku s rybníkem. V severozápadní části parku se nacházela například zámecká kaple, v roce 1910 byl v parku postaven služebnický dům, za zámkem na malém palouku nechyběly ani tenisové kurty.

V letech 1916 až 1920 byla v parku poblíž Soleckého rybníku postavena rodová hrobka v neoklasicistním stylu. Její části jsou nyní umístěny v parku Boženy Němcové. Před hlavním průčelím zámku byl v roce 1883 postaven oválný bazén. Voda v bazénu byla vyhřívaná a kromě leknínů v něm kvetly například i kalatky s voskovitými květy. V parku se později nacházelo ještě letní kino. Vedle parku pak vyhlášený Larisch Mönnichův pivovar.

Zámek na podzim roku 1944 obsadila německá armáda a na sklonku války 5. prosince 1944 zámek vyhořel. O rok později byl jako německý majetek zkonfiskován. Při opravách zámku, které probíhaly v letech 1947 – 1950, byla nejvíce poškozená část zámku zbourána, zbytek stavby byl upraven jako jednopatrová budova s podkrovím. Od ledna 1951 objekt sloužil jako zubařská ordinace. Brzy se však začaly objevovat známky poddolování. V létě 1952 musela být budova vystěhována a v roce 1953 byl zámek do základů určen k demolici. Později byl odstraněn i park a rodová hrobka.

Zdroje informací:           

- Kniha Minulostí zámeckých parků v Karviné (autor: Alexandra Rebrová)

www.hrady.cz (autor: Jan Rolenc - Zaniklé hrady, zámky a tvrze Moravy a Slezska)

Použité fotografie:

- (autor: Státní okresní archiv Karviná – archivní vademecum)

- Ministerstvo obrany ČR (letecké foto rok 1947)

Miniaplikace

Počet návštěv:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná +420 596 387 111 FAX +420 596 387 264