Úvodní stránka » Novinky » Tahové zkoušky dřevin ve městě

Do 15.07.2015 letošního roku proběhnou na území města tahové zkoušky vybraných dřevin. Jedná se o 4 ks  stromů u kterých proběhne zhodnocení stability přístrojovým testem (odolnost stromů proti vývratu). Jedná se o lokalitu MŠ Kpt. Jaroše (2 ks lípy srdčité), ZŠ Školská (1 ks lípy srdčité), ul. Borovského 684 (1 ks jasanu ztepilého). Práce bude provádět firma SAFE TREES, s.r.o., která vypracuje podklad k rozhodnutí, zda se vyplatí investovat prostředky vedoucí k zachování stromů na stanovišti či nikoli. Výstupy z přístrojového testu budou formalizované jako soudně znalecký posudek.

Miniaplikace

Počet návštěv:

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná +420 596 387 111 FAX +420 596 387 264